درباره من

فاطمه نامی است که در شناسنامه من ثبت شده است. سالهاست شیوا | शिव صدایم می‌زنند.
سن زمینی‌ام می‌گوید دهه شصتی هستم ولی به آن اعتقادی ندارم. می‌دانم سن واقعی‌ام خیلی بیش از اینها است.
در دوران دبیرستان عاشق فیزیک بودم و رکورد نمره بالای این درس در مدرسه تا مدت‌ها  در دست من بود.
در دانشگاه سر کلاس فیزیک کاربردی نشستم و از هرچه فیزیک بود متنفر شدم. البته به غیر از مبحث ذرات بنیادی.
بعد زمانه و سرنوشت مرا از دنیای فیزیک به دنیای نساج‌ها و نانوکارها کشاند. نساجی شدم بیشتر متمایل به شاخه پلیمر رنگ.
می‌شد نانو کامپوزیتی که سنتز کردم را به ثبت داخلی و خارجی برساندم.
اما آن را در دفتر خاطراتم ثبت کردم.
در بین این سالها دوبار عزم رفتن کرده‌ام و بخصوص مرتبه دوم که چند قدم مانده به رفتن منصرف شدم.
معلوم نیست دوباره کی عزم رفتن کنم. شاید هیچ وقت..
ده سالی می‌شود در وادی یوگا و متعلقاتش سیر می‌کنم.
 اگر قرار باشد از این دنیاهایی که زمانی در آنها بوده‌ام بنویسم قطعا یوگا و دنیایش است و لاغیر.
پس مستقیم و غیرمستقیم نوشته‌هایم و سبک زندگی‌ام راهی است که با یوگا پی‌گرفته‌ام.

 

ایمیل: shivaroshani.writer@gamil.com