درباره من

 

فاطمه نامی است که در شناسنامه من ثبت شده است. سالهاست شیوا | शिव صدایم می‌زنند.

سن زمینی‌ام می‌گوید دهه شصتی هستم ولی به آن اعتقادی ندارم. می‌دانم سن واقعی‌ام خیلی بیش از اینها است.

در دوران دبیرستان عاشق فیزیک بودم و رکورد نمره بالای این درس در مدرسه تا مدت‌ها  در دست من بود.

در دانشگاه سر کلاس فیزیک کاربردی نشستم و از هرچه فیزیک بود متنفر شدم. البته به غیر از مبحث ذرات بنیادی.

بعد زمانه و سرنوشت مرا از دنیای فیزیک به دنیای نساج‌ها و نانوکارها کشاند. نساجی شدم بیشتر متمایل به شاخه پلیمر رنگ.

می‌شد نانو کامپوزیتی که سنتز کردم را به ثبت داخلی و خارجی برسانم.

اما آن را در دفتر خاطراتم ثبت کردم.

 بین این سالها دوبار عزم رفتن کرده‌ام و بخصوص بار دوم که چند قدم مانده به رفتن منصرف شدم.

معلوم نیست دوباره کی عزم رفتن کنم. شاید هیچ وقت..

یازده سالی می‌شود در وادی یوگا و متعلقاتش سیر می‌کنم.

 اگر قرار باشد از این دنیاهایی که زمانی در آنها بوده‌ام بنویسم قطعا یوگا و دنیایش است و لاغیر.

پس مستقیم و غیرمستقیم نوشته‌هایم و سبک زندگی‌ام راهی است که با یوگا پی‌گرفته‌ام.

 

ایمیل: shivaroshani.writer@gamil.com