خانه

آذر ۱۴, ۱۳۹۸

بودن بدون نقاب

_ چه‌ می‌شود که کسی گوشش نمی‌شنود. چشمش نمی‌بیند عطری استشمام نمی‌کند چیزی به دهانش مزه نمی‌دهد درکی از لطافت یا زمختی لحظات ندارد. … _ […]
آذر ۱۵, ۱۳۹۸

تقویت حس لامسه

توجه، توجه! این متن یک متن تخصصی نیست و براساس تجربه شخصی نگارش شده است.  همه ما می‌توانیم لذت بیشتری به زندگی خود بیفزاییم. چطور؟ با […]
آذر ۲۳, ۱۳۹۸

پیرشدن یا نشدن مسئله این است

گفته بود که او در حال گذار از زمان نیست؟ این زمان است که در گذار از اوست گذار از ما، زندگی و حال و احوالاتمان. […]
آذر ۲۴, ۱۳۹۸

اکسیرِ جسارت

_ از جسارت بگویم؟ معنی لغوی جسارت دلیری. بی‌باکی. بی‌پروایی. گستاخی. جرات. شهامت. وقاحت. _ این معنی لغوی جسارت است. دلیری و بی‌بابکی؟ گستاخی و حتی […]