خانه

دی ۲۸, ۱۳۹۸

شاه‌کلید

شاه‌کلیدی یا کلیددار؟! حضورت که باشد در باغی به روی زندگی‌ام گشوده است. به گمانم تو کلید تمام باغ‌های جادویی جهان هستی. خودت می‌دانستی؟ باغ‌هایی که […]
بهمن ۲, ۱۳۹۸

شمیم بهار را با صدای بلند بخوانیم

دیشب موقع خواندن کتابی تازه چاپ شده هوس کردم یک استوری بگذارم. بعد از گذاشتن استوری به خواندن مشغول شدم. تا دیر وقت. حین خواندن متوجه […]
بهمن ۴, ۱۳۹۸

حرکت در مسیر تا رسیدن به آغوش نور

_بنویس! بخوان! بنواز! تصویر بکش! خلق کن! برو! _با چه بنویسم؟ از چه کسی بخوانم؟ چه سازی بنوازم؟ روی چه چیزی طرح بزنم که ماندگار باشد […]
بهمن ۶, ۱۳۹۸

النور تمام اوست

هزارو‌یک اسم دارد اینطور می‌گویند. ولی من النور را بیشتر از همه اسم‌هایش دوست دارم. هر اسمی از او یک رنگ دارد. یک نقش. این اسم […]