خانه

فروردین ۸, ۱۳۹۹

چرا و چگونه شاعر می‌تواند

گفتند از شاعر بپرسیم چرا و چگونه؟ که چگونه با قلمش در زندان جهان و دیوارهای زمخت و بلندش پنجره می‌سازد؟ گفت چون او به یاد […]
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۹

نوارهای سبز

پای تک درخت خشک جلوی خانه‌مان نشستم. روی تنه‌اش دست کشیدم. نبض نداشت. بهار آمده است اما چرا او نبض نداشت؟! به تنه‌اش تیکه دادم. باید […]
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۹

مانترا | هاسیا(Haseya)

این مانترا به معنی بلند شدن و برخاستن هست. به روح زنانه‌ی ما این قدرت و پیام را می‌دهد که حالا وقت بلند شدن و برخاستن […]
تیر ۱۷, ۱۳۹۹

آرزوی کوچک اما بالقوه من

 می‌خوام امشب برای شمایی که چشم‌هات این کلمات رو می‌بینن یه آرزو کنم: امیدوارم ته اعصاب حواس پنچگانه‌ات جای اینکه بره به مغزت بره به اعماق […]