خانه

مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

بچه مدرسه‌ای‌ها

روز اولی که وارد مدرسه شدم را یادم نمی اید ولی روز اخری که مدرسه را ترک کردم خوب یادم هست. یکی از دوستانم به من […]
مرداد ۲۶, ۱۳۹۸

دلتنگی

نفس کشیدن برایش سخت شده است، سالهاست که این حس و حال هر از چند گاهی بالا می اید، مدتی با هم همنشین می شوند و […]
مرداد ۲۶, ۱۳۹۸

یادآوری

قلم به نور قلبش می‌زند آنرا روی کاغذ می‌گذارد نور کلمه می‌شود کاغذ نور می‌شود امضا می‌زند از نور به نور هر کس که کاغذ را […]
مرداد ۲۶, ۱۳۹۸

شفا همان عشق است

_فرچه رنگ را بردار _بازهم فرچه ؟ این بار قرار است چه کنم؟ _به رنگی آغشته اش کن _چه رنگی؟ _رنگی که دوست داری. روی دیوار […]