خانه

شهریور ۳, ۱۳۹۸

بوم نقاشی

_ خودکار را روی میز می گذارد و مداد را برمی دارد، با مداد راحت تر می تواند بنویسد. برای اینکه خودکار واضح بنویسد باید نوکش […]
شهریور ۴, ۱۳۹۸

کلمه‌ای به نام تجربه

هر کلمه ای مضمونی دارد و البته کاربردی. تجربه از آن دست کلماتی است که قیمت هم می شود برایش تعیین کرد. تجربه  عبارتست از آگاهی […]
مهر ۶, ۱۳۹۸

تقلای کلمات برای توصیف نسیم

_ نسیم چیست؟ _ بگذار به لغت نامه نگاهی بیندازم و دقیق بگویم: باد، بوی خوش، صبا، نفس، وزش باد خنک و آرام، بادملایم، هوای خنک، […]
مهر ۱۵, ۱۳۹۸

زندگی در آغوش سماع

می‌چرخد در آغوش زمین نفسه‌هایش را به لحظه های در گذر می‌دوزد. می‌چرخاند پاهایش دامنش تنش دست‌هایش و موهایش را. شعر ملودی و صدای خواننده را […]