داستانک

مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

مرد ماه چهره

روزی روزگاری مردی آمد. آدمی بود شبیه همه آدم‌ها سرش را بالا گرفته بود، به آسمان نگاه می‌کرد، گویی انگار در جستجوی چیزی بود. پرسیدم جوابی […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

رنگین کمانم

روزگار سختی است،بسیار سخت! به طوفانی می ماند که قصد تمام شدن ندارد هیچ، لحظه به لحظه شدیدتر هم می‌شود. کسی باید کاری کند. دست روی […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

زیبایی‌هایش

این کلمه ها را به کسانی تقدیم میکنم که زیبایی دیگران را می بینند و به انها یاداوری میکنند و به کسانی که خودشان را با […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸

بچه مدرسه‌ای‌ها

روز اولی که وارد مدرسه شدم را یادم نمی اید ولی روز اخری که مدرسه را ترک کردم خوب یادم هست. یکی از دوستانم به من […]