نوشته‌های جدید

دی ۲, ۱۳۹۸

سمفونی در میان خاطرات

امروز یاد خاطره‌ای برایم زنده شد. چند سال پیش چنین روزهایی در خانه ما و مسیر آشپزخانه تا اتاق من زیباترین سمفونی قرن نواخته میشد. حال […]
دی ۱, ۱۳۹۸

مصدرهای عاشقی

او چند وقتی هست که عاشق شده! عاشق تمام مصدرهایی که ” بودن” را به او یادآوری می‌کنند. عاشق نشستن نفس کشیدن راه رفتن آواز خواندن […]
آذر ۳۰, ۱۳۹۸

توقیف لحظه

در خلوت کتاب پیشگوی آسمانی می‌خونم، عصر یاس مری فکر و حواسم رو که با موضوع کتاب و اتفاق دیشب سخت مشغوله قلقلک میده. مری آهنگ […]
آذر ۲۹, ۱۳۹۸

کپسول کلمات

ای کسانی که با کلمه ها سرو کار دارید، بدانید و آگاه باشید که شما مسئولید مسئولِ حبس کردن نور و عشق در کلمه‌ها … قشنگ‌ترین […]
آذر ۲۸, ۱۳۹۸

خانه باورها

 از نظر او باورهای هر فرد خانه‌ی او هستند. خانه‌ای که هر کس برای خودش می‌سازد. نقشه خانه‌مان توسط والدینمان و اجتماع طراحی می‌شود. آرام‌آرام و […]
آذر ۲۷, ۱۳۹۸

وزن و حجم خاطرات

_صدای سکوت در اتاق پیچیده است. برای من موقع نوشتن صدای دکمه‌های کیبورد و فن لپ‌تاپ صدای سکوت است. _حال و هوایت را  برایم توصیف می‌کنی؟ […]
آذر ۲۶, ۱۳۹۸

نگران حال و هوای زمینِ مادر

وارد اتاق که شدم کوهی از کاغذ گوشه اتاق توجهم را جلب کرد. تعدادی مچاله شده، تعدادی هم فقط چند خط رنگارنگ وسطش کشیده شده بود. […]
آذر ۲۵, ۱۳۹۸

حال نا‌خوشِ مادرمان زمین

می‌خواهم اول قصه سنت‌شکنی کنم. نمی‌گویم یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربون هیچ‌کس نبود. می‌گویم یکی بود و همه بودند. یکی عشق بود و […]
آذر ۲۴, ۱۳۹۸

اکسیرِ جسارت

_ از جسارت بگویم؟ معنی لغوی جسارت دلیری. بی‌باکی. بی‌پروایی. گستاخی. جرات. شهامت. وقاحت. _ این معنی لغوی جسارت است. دلیری و بی‌بابکی؟ گستاخی و حتی […]